אפרים לפיד בחמש עם ירון וילנסקי בגלי צהל

ירון וילנסקי : ועכשיו אנחנו רוצים להקדיש כמה דקות למי שהלך אתמול לעולמו, תת אלוף יואל בן פורת, מבכירי קהילת המודיעין של ישראל, הוא נפטר אתמול בגיל 76, אנחנו עם תת אלוף במילואים אפרים לפיד, לשעבר דובר צה”ל, קצין מודיעין בכיר, שלום אפרים לפיד,

תא”ל מיל. אפרים לפיד: שלום וברכה, מורי ורבי יואל בן פורת, היה בעצם מר התרעה. אם אנחנו דיברנו כל כך הרבה בשנים האחרונות על נושא ההתרעה המודיעינית, ליואל יש חלק חשוב עוד בשנות השישים, עוד לפני מלחמת ששת הימים. הוא הגה את המחשבות, את התפישה, את הפתרונות הטכנולוגיים, הערביסטיים והתפעוליים של נושא ההתרעה, הוא גם הביא אותה לשיא במלחמת ששת הימים, אבל השם שיואל מזוהה איתו יותר מכל,

ירון וילנסקי : יום כיפור,

אפרים לפיד : …” נעילה”, היא התפילה של יום הכיפורים, שזו בעצם הנעילה הקודמת, לפני הנעילה שהוא עשה לעצמו ולכולנו אתמול בערב, הוא בעצם נעל את פרק חייו האמוציונלי והקשר האדיר שהיה לו עם הכישלון המודיעיני במלחמת יום הכיפורים.

ירון וילנסקי : ואתה יש לך הרבה הרבה שעות של שיחות איתו. מה הוא לקח איתו? איזה תחושה הוא לקח איתו בכל מה שקשור?

אפרים לפיד : התחושה היתה שיחידה 8200 היא יחידה שאבן היסוד שלה הוא מתן ההתרעה לעם ישראל על אפשרות איומים של האויב, יחידה שקיבלה את מירב העדיפויות בשנות השישים והשבעים, ערב מלחמת יום הכיפורים היתה לו הרגשה כמי שהיה מפקד יחידה 8200 שהנה בידי היחידה מצויה ההתרעה, הוא הרגיש שהוא לא הצליח, היחידה לא הצליחה להעביר את התחושה הזאת למקבלי ההחלטות, הוא הלקה את עצמו כל הזמן שהוא לא חרג מעבר לראש אמ”ן, ראש אמ”ן גיבש אז כידוע את הערכת המצב המודיעינית ש,

ירון וילנסקי : אני רוצה לשאול אותך, היום מה שהוא למד אז היום מיושם?

אפרים לפיד : אין ספק שלקחים הופקו. המשפט האם Never again האם זה לא יכול לקרות שוב? אני מקווה מאוד בשביל כולנו שזה לא יקרה שוב.

ירון וילנסקי : אכן.

אפרים לפיד : אבל העובדה שמשך שנים הוא היה נביא הזעם של לקחי המלחמה הזו, גם במודיעין וגם מחוץ למודיעין יחולחלו היטב, ואני חושב שגם דמותו והמסר האישי שלו, הוא בנובמבר 1966, חצי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים, התפטר על רקע תקלה מודיעינית. סיפור שלא מוכר לציבור. אבל אם יש מסר של אדם שלא רק נושא באחריות, לא רק משמש דוגמא אישית ביכולת מקצועית ובאמינות, אלא גם מיישם את זה הלכה למעשה, זהו יואל בן פורת, שלצערנו איננו איתנו, מחר נביא אותו למנוחות בשעה 11 בקיבוץ עינת.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *